ŠKOLENIA

Školenie je určené implementátorom POP projektov z radov zadávateľov, predovšetkým špecialistom trade marketingu, obchodníkom a nákupným manažérom.

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom v rámci prístupu DAGO CIS (Complex In-store Solution) nový, unikátny, prakticko-teoretický školiaci program zameraný na in-store komunikáciu. Školenie je určené implementátorom POP projektov z radov zadávateľov, predovšetkým špecialistom trade marketingu, obchodníkom a nákupným manažérom.
Skladba školiacich modulov je vždy adaptovaná na mieru, podľa úrovne skúseností konkrétnych tímov, od základných vedomostí až po vysoko-odborné a praktické témy, vhodné aj pre skúsenejších odborníkov v oblasti in-store komunikácie. Cieľom školení je odhaliť potenciál miesta predaja ako komunikačného kanála, a zároveň ukázať konkrétne koncepty ako vytvárať a implementovať funkčné a účinné POP aplikácie, na základe modelov nákupného správania, očakávania a zvykov zákazníkov. Školenia sú veľmi praktické, s rozsiahlou prezentáciou konkrétnych príkladov a súčasne uznávaných teórií, modelov a výstupov z výskumov.

ZÁKLADNÉ MODULY

  1. Základy in-store komunikácie, spoločenský kontext nakupovanie a shoppermarketing.
  2. Princípy nákupného správania a psychológia nákupného procesu.
  3. Pravidlá tvorby účinných POP médií prostredníctvom metódy E.I.E.P.
  4. Trendy a inšpirácie v oblasti tvorby a exekúcie POP médií.
  5. Zadávanie POP komunikačných projektov – briefovanie agentúr a výrobcov.

Školenia môžu prebiehať v sídle našej spoločnosti alebo v sídle klienta.

CZ EN