adaptér na kľučky na otváranie dverí predlaktím v období COVID 19

Aj naša spoločnosť sa v spolupráci Fakultou multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, pripája svojím dielom k riešeniu aktuálnej situácie počas pandémie COVID 19. Tím dizajnérov vedený doc. Vladimírom Kovaříkom (vedúci ateliéru Produktový design) sa v spolupráci s našimi konštruktérmi zameral na problematiku vstupu do budov, kde sa v prípade pohybu veľkého počtu osôb výrazne zvyšuje riziko prenosu nákazy pri kontakte ruky s kľučkami dverí. Práve ruky sú totiž druhým najrizikovejším zdrojom prenosu nákazy COVID 19 po kvapôčkovej infekcii.

„Keď sa zverejnila informácia, že druhým najčastejším spôsobom nákazy je prenos vírusu dotykom predmetov, na ktorých môže „prežiť“ aj niekoľko hodín, ľudia začali eliminovať dotyk kľučiek a madiel rôznymi spôsobmi. Niektorí si pretiahli rukáv cez dlaň, iní si otvárali dvere predlaktím“, vysvetľuje prvotný nápad Vladimír Kovařík, vedúci ateliéru produktového dizajnu FMK UTB v Zlíne.

Riešením je jednoduchý plastový nadstavec, resp. adaptér nazvaný NaKliku, ľahko upevniteľný sťahovacími elektrikárskymi páskami na kľučky dverí. Ten kto dvere otvára ich potom ľahko otvorí predlaktím, nie prstami a dlaňou.

foto / video

OBJEDNAŤ

Pokiaľ máte záujem o dodanie adaptérov NaKliku, môžete ich objednať prostredníctvom objednávkového formulára. Vybraným organizáciám z oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, polície a integrovaného záchranného systému a ďalších organizácií verejnej správy budeme stále dodávať adaptéry NaKliku až do vyčerpania zásob zdarma, ako pomoc v neľahkej aktuálnej situácii. Následne budeme adaptéry ponúkať za čistú výrobnú cenu bez akejkoľvek marže alebo režijných prirážok. Svoju požiadavku nám v prípade záujmu pošlite prostredníctvom objednávkového formulára, na základe ktorého vám zašleme informácie o aktuálnych možnostiach dodania.
„Veľmi Vám ďakujeme za Vaše prispenie k zlepšeniu hygienicko-epidemiologických pomerov na našej internej klinike. Technicky i prakticky je adaptér na vysokej úrovni, a je plne funkčný. Predovšetkým na oddeleniach, kde zdravotnícky personál aj pacienti opakovane používajú kľučky dverí, využívame novinku naplno.“

MUDr. Zdeněk Antoš – primár
Fakultna Thomaierova nemocnice v Krči

„Spočiatku klientom chvíľu trvalo, kým sa naučili adaptéry používať, po krátkom čase fungujú bez problémov. U zamestnancov bol proces adaptácie rýchly. Dnes sú už adaptéry, Vašou zásluhou, neoddeliteľnou súčasťou našich preventívnych opatrení proti prípadným chorobám. Veľmi ďakujeme.“

Ing., Bc. Václav Brácha, MBA – Riaditeľ príspevkové organizácie
Domov seniorov Pod Kavčí skalou, Říčany u Prahy

Požiadavka na dodanie adaptéru NaKliku

4 + 8 =

Nižšie dávame k dispozícii výrobný postup a technologické údaje pre využitie kýmkoľvek, kto disponuje potrebnou výrobnou technológiou frézovania a vysokofrekvenčného ohýbania alebo 3D tlačou, a je schopný vyrábať a distribuovať všade tam, kde je potreba, podobne ako sa to deje už v prípade ochranných štítov a respirátorov, vyvinutých rovnakým spôsobom tiež v prostredí českých vysokých škôl.

Ak máte záujem, stiahnite si nižšie dáta pre výrobu a prispejte k šíreniu tejto ochrannej pomôcky vo svojom okolí. V inštruktážnom videu vyššie nájdete návod na jednoduché upevnenie adaptéra ku kľučke dverí. K dispozícii je aj PDF s ilustráciou návodu na použitie, ktorý možno vytlačiť a nalepiť na dvere vybavené adaptérom NaKliku.

CZ EN