Fullservice

Ponúkame fullservisovú a strategickú spoluprácu v oblasti POP komunikácie.

KOMPONENTY NÁŠHO KOMPLEXNÉHO POŇATIA IN-STORE KOMUNIKAČNÝCH PROJEKTOV PRE KLIENTA

 

FÁZA PRIEBEHU KOMPLEXNÉHO PROJEKTU

01
Vzdelávanie v oblasti in-store komunikácie
02
Retail Safari – analyticko-kreatívne návšteva cieľových trhov
03
Návrh shopper-centrického riešenia POP projektu (zapojenie prístupu DAGO CIS)
04
Napojenie na ostatné marketingové fundamenty (integrovaná komunikácia)
05
Tvorba návrhov dizajnu a grafiky
06
Tvorba konštrukčných a technologických riešení
07
Technický vývoj a vzorkovanie
08
Kalkulácia a nákladové riešenie
09
Sériová výroba vo vlastnom výrobnom stredisku
10
Komplexné logistické služby (od jednorazového dodania až po komplexné inštalácie, deinštalácia a repasácia, reportovací servis)
11
Merchandising, údržba a udržateľnosť umiestnených POP nástrojov v predajniach, monitoring konkurenčných aktivít
CZ EN