Retail safari

Analyticko-kreatívna návšteva cieľových miest predaja za účasti zadávateľa a našich POP špecialistov.

Súčasťou nášho systému DAGO CIS je aj špeciálny nástroj Retail Safari. Jedná sa o analyticko-kreatívnu návštevu terénu, za účasti zadávateľa (marketing, trade marketing, sales manager a pod.) a POP špecialistov (projektový a shopper špecialista, technológ a dizajnér)..

Cieľ Retail Safari

  • Zrevidovať existujúcu in-store komunikáciu klienta s cieľom jej optimalizácie a inovácie.
  • Brainstorming ohľadom nových in-store komunikačných aktivít (nové druhotné umiestnenia, zvýraznenie tovaru v regáli a i.)
  • Upgrade existujúcich a návrh nových POP aplikácií.

Realizácia Retail Safari

Poldňová až jednodňová návšteva vybraných miest predaja so zameraním na konkrétne produktové kategórie alebo značky. Diskusia možností, revízie vlastných a konkurenčných POP aplikácií, formulácia zadania cez zhodu zástupcov rôznych oddelení obstarávateľa, ktoré následne rozpracujeme do konkrétnych návrhov na základe zadania vytvorených priamo počas návštevy terénu.

CZ EN