CIS

„Zjednodušené riešenia už nestačia. Pri tvorbe in-store komunikačných médií je preto potrebné efektívne využívanie shoppercentrických prístupov a vedomostí a maximalizácia ich účinnosti a predajného potenciálu.“

Cieľom nášho systému CIS je tvorba POP projektov, ktoré sú vyvíjané nielen esteticky a technicky, ale predovšetkým na základe výsledkov výskumov a znalostí teórií o nákupnom správaní zákazníkov pri kontakte s POP komunikáciou v predajnom prostredí. V spolupráci s klientom tak prenášame výskumom podložené koncepty až na predajnú plochu a využívame ich k zvyšovaniu efektivity in-store komunikačných kampaní. Do procesu tvorby riešenia jednotlivých POP projektov zapájame tieto znalosti už v počiatočných fázach navrhovania (know how DAGO + informácie od klienta + odporúčané dodatočné výskumy), s cieľom tvoriť efektívne kampane s maximálnym potenciálom zásahu nakupujúcich zákazníkov, resp. k splneniu iných zadaných cieľov.

DAGO CIS prístup posúva naše POP projekty bližšie k samotnému zákazníkovi a zároveň nám dáva príležitosť vytvárať s našimi klientmi takú produktovú komunikáciu a miesta predaja, na ktorých sa ľudia cítia dobre vďaka atmosfére, ktorá medzi nimi a prostredím vzniká. Tvoríme tak prostredie, z ktorého odchádzajú zákazníci spokojní, vďaka tomu čo zažijú a v ktorom nestrácajú čas hľadaním. Vďaka tomu sú viac motivovaní k uskutočneniu nákupu a navyše sa neskôr radi vrátia. Chceme ľuďom prinášať príjemné nákupné zážitky, ktoré vytvárajú dlhodobé väzby a férovým spôsobom zlepšujú obchodné výsledky našich klientov. 

V našich návrhoch zohľadňujeme pravidlá nákupného správania a rozhodovania s  využitím metódy EIEP  (exposure, interruption, engagement, purchase). Tento model pracuje s využitím pravidiel princípov funkčnosti napríklad v týchto oblastiach:

  • Pravidlá pre vzhľad
    (príklady atribútov: dominancia, kontrast, zrozumiteľnosť, Frazierove pravidlo, nákupné impulzy a USP (unique selling proposition), práca s farebnosťou, výška pohľadu, fenomény zdania a ďalšie)
  • Pravidlá rozmiestňovania a umiestňovanie tovaru
    (príklady atribútov: CDT (customer decision tree), hlavná rola výrobku, viditeľnosť, merchandising, Gompertzov model a ďalšie)
  • Pravidlá umiestňovanie v predajnom prostredí
    (príklady atribútov: výskyt cieľových skupín, relevantnosť a „shopping mood“, blind spots a ďalšie)

Pri návrhu riešenia v rámci konceptu CIS vychádzame z podkladov poskytnutých klientom, verejne dostupných výskumov a nášho teoreticko-praktického know how nákupného správania a rozhodovania zákazníkov. V prípade potreby odporučíme realizovať ďalšie konkrétne dodatočné výskumy. Z týchto zdrojov vytvoríme vstupy, ktoré potom priamo implementujeme vo fáze vývoja aj následného reálneho nasadenia do samotných projektov. Touto cestou sme schopní riešenie projektov našich klientov poňať komplexne z pohľadu shopper marketingu, so zameraním na komunikačné média v mieste predaja. Súčasťou CIS konceptu je tiež ucelený systém praktických  školení zameraných na in-store komunikáciu.

Súčasťou systému DAGO CIS je aj špeciálny nástroj  Retail Safari.

CZ EN