Logistika

Komplexná organizácia a zabezpečenie všetkých logistických operácií v rámci POP projektov.

V nadväznosti na stále rastúce potreby trhu a sofistikovanosť jednotlivých projektov štandardne poskytujeme komplexné logistické služby v rámci POP projektov. Vďaka internému logistickému tímu a posádkam našich technikov operujúcich na celom území Slovenskej a Českej republiky, sme schopní flexibilne realizovať aj veľmi náročné logistické operácie v rámci projektov našich klientov.

V tejto oblasti ponúkame:

  • Kompletnú organizáciu a zaistenie logistických operácií v rámci POP projektov.
  • Rozvoz a implementáciu (inštaláciu) projektov na predajných plochách.
  • Skladovanie vrátane komplexnej evidencie v on-line aplikáciách, ktoré sú prístupné našim klientom.
  • Koordináciu celého projektu v operatívnej súčinnosti so všetkými zúčastnenými (ASM a pod.)
  • Zvoz, revízie, repasácie a konzervácia POP projektov vo vlastných aj externých skladoch.
  • Reporting, dokumentáciu a fotodokumentáciu z miest implementácie prostredníctvom pokročilej on-line aplikácie vrátane geotrackingu.
  • Vysokú časovú flexibilitu, rýchlosť a spoľahlivosť.
  • Preškolené, skúsené a vysoko kvalifikované tímy operujúce po celej SR a ČR.
  • Zaistenie medzinárodných logistických operácií.

 

CZ EN