KONŠTRUKCIA

Disponujeme vlastným špičkovým konštrukčným a technologickým tímom s mnohoročnými skúsenosťami s navrhovaním a vývojom POP aplikácií.

Návrhy sú vždy tvorené v rámci technickej, technologickej a nákladovej uskutočniteľnosti s priamym prepojením na vlastnú výrobu.

Pre tvorbu 2D návrhov, 3D dizajnérskych modelov aj konštrukčných výkresov využívame najvyspelejšie softvérové nástroje, ktoré kontinuálne modernizujeme.

PRÍKLADY KONŠTRUKČNÝCH VÝKRESOV

CZ EN